"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja pod nazwą:
"Adaptacja budynku mieszkalnego na cele wynajmu atrakcyjnych apartamentów dla
turystów odwiedzających Gminę Ogrodzieniec",

mająca na celu: utworzenie nowoczesnego i rozwojowego podmiotu gospodarczego, świadczącego usługi noclegowe w apartamentach o wysokim standardzie dla turystów odwiedzających Gminę Ogrodzieniec, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatyw LEADER w zakresie Poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W wyniku operacji utworzone zostanie przedsiębiorstwo, oferujące dwa wygodne i przestronne apartamenty gościnne na wynajem dla turystów oraz stworzone zostanie jedno miejsce pracy.

© Copyright 2020 Ale Widoki! All rights reserved.